09/05/18  Tin của trường  52
Hoạt động ngoài giờ
 18/01/18  Tin tức - Sự kiện  61
Hướng dẫn cài đặt lần 2
 18/01/18  Tin tức - Sự kiện  61
Hoạt động tham quan da ngoại
 25/04/16  Tin của trường  258
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Hoa Đào.