09/05/18  Tin của trường  270
Hoạt động ngoài giờ
 18/01/18  Tin tức - Sự kiện  266
Hướng dẫn cài đặt lần 2
 18/01/18  Tin tức - Sự kiện  291
Hoạt động tham quan da ngoại
 25/04/16  Tin của trường  461
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Hoa Đào.